Czy ogrodnik potrafi projektować i zakładać ogrody?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ze jest osobno zawód technika ogrodnika i technika architektury krajobrazu. Kto z nich ma więcej pracy? Który ma większe możliwości? Jak zdobyć te zawody i co bardziej się opłaca? Czy ogrodnik Inowrocław pracuje tylko latem? O tym w artykule. Zapraszamy do lektury.

Technik ogrodnik

Zadaniem technika ogrodnika jest nadzór nad pracami przy produkcji roślin ogrodniczych, czyli warzyw, owoców, grzybów, kwiatów, krzewów owocowych i ozdobnych, a także uprawie, hodowli, zakładaniu i utrzymywaniu w należytym stanie terenów zielonych. W zawodzie technika ogrodnika można wyróżnić następujące specjalizacje:

  • technik ogrodnik Inowrocław zajmujący się produkcją,
  • technik ogrodnik odpowiedzialny za pielęgnację i konserwację zieleni.

Osoba na tym stanowisku może również pełnić funkcję konserwatora zieleni miejskiej oraz brać udział w badaniach przeprowadzanych w jednostkach naukowobadawczych. Czy jest gdzieś mowa o projektowaniu ogrodów? Ta funkcja zostaje dla technika architektury krajobrazu.

ogrodnik Żnin

Technik architektury krajobrazu

Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Ponadto, absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Lepszy zawód ogrodnik Inowrocław czy architekt krajobrazu?

Architekt krajobrazu, w przeciwieństwie do ogrodnika, może się zajmować projektowaniem ogrodów. To dobrze płatne zajęcie, w ciepłym, czystym biurze. Ogrodnik Żnin niestety nie ma tak komfortowych warunków pracy. Jak zostać ogrodnikiem? Tak, jak architektem krajobrazu. Wystarczy skończyć odpowiednie technikum. Do wyboru technikum ogrodnicze lub, jeśli ktoś chce również projektować ogrody, technikum architektury krajobrazu. W trakcie nauki można rozwinąć wyobraźnię przestrzenną, zdobyć wiedzę na temat uprawy roślin, zagospodarowania terenów zielonych. Oczywiście dla osób po szkole są specjalne kursy, studia. Ogrodnik Inowrocław pracuje przez cały rok. W ogrodzie zawsze jest co robić.